CEMFORMACIO

Controlador d'accessos

CEMFORMACIO
En Rubí

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Subvencionado
Nivel Nivel intermedio
Lugar Rubí
Horas lectivas 60h
Duración 20 Días
Inicio Consultar
  • Subvencionado
  • Nivel intermedio
  • Rubí
  • 60h
  • Duración:
    20 Días
  • Inicio:
    Consultar
Descripción

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d’aquestes activitats.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Rubí
Inicio 07 ene 2021
Ubicación
Rubí
C/ Justicia, 19, 08191, Barcelona, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxílis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

· Requisitos

Ser major d'edat Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball. No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats. Haver superat les proves de selecció.

· Titulación

Carnet professional per a controladors d'accés

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Opiniones

4.0
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.0
fantástico
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

J
Javier González Bodeguero
4.0 08/09/2018
Lo mejor: De momento todo bien. Esta maquina debe ir adelantada. Nos faltan unos 10 dias para acabar el curso.Gracias
A mejorar: Todo correcto.Kas sillas algo antcuadas.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Mediació
Seguretat
Coneixements jurídics
Habilitats socials
Tècniques d'autocontrol
Primers auxilis
Coneixement normativa oci nocturn
Coneixement normativa espectacles
Regulació del dret d'admissió
Coneixement normativa menors d'edat

Profesores

Docent Formador
Docent Formador
Equipo

Temario

1.1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats, segons aquest Reglament.
1.2. Principi d'igualtat i prohibició d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circunstancia social o personal.
1.3. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb aquest Reglament.
1.4. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermería, tot d'acord amb aquest reglament i la resta de normativa aplicable.
1.5. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglamaent i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
1.6. Horaris de tancament, d'acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles pùblics i activitats recreatives.
1.7. persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
1.8. Proibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
2. Pràctiques
2.1 Primers auxilis per atendre situacions d'assistència sanitària immediata.
2.2. Habilitats i desteses en la interactuació personal. Perfils de conductes de la clientela per prevenir situacions de riscos específics i diversitat de les persones amb independencia del lloc de naixement, raça, sexe, religió opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circuanstancia social o personal.