URV - Universitat Rovira i Virgili

Gestió d'Empreses Vitivinícoles

URV - Universitat Rovira i Virgili
En Tarragona

2.900 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Tarragona
Inicio Fechas a elegir
Créditos 30
 • Postgrado
 • Tarragona
 • Inicio:
  Fechas a elegir
 • Créditos: 30
Descripción

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des de una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Tarragona
Ver mapa
C. de l´Escorxador, s/n, 43003

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives. - Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini. - Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

· Titulación

Diploma de Postgrau

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Logros de este Centro

2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 12 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Viticultura

Temario

Disseny i planificació estratègica

1. Context sectorial i entorn competitiu en transició

 • Economia vitivinícola
  • Els mercats agraris
  • Anàlisi del sector agrari
  • El sector vitivinícola a Catalunya i Espanya
  • Marc institucional pel sector vitivinícola
 • Entorn de la UE
  • Model vitivinícola europeu
  • La Política Agrícola Comú (PAC) – Antecedents , Objectius i principis
  • La Agenda 2000
  • Instruments financers : el FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola)
  • La PAC i la ampliació de la UE
 • Entorn internacional
  • Mercats mundials : comerç interior i exterior
  • Mecanismes de regulació de mercats
  • Principals zones de producció : Europa , Amèrica , Oceania , Àsia i Nord Amèrica.
 • Entorn legal
  • Legislació internacional, comunitària i estatal
  • Dret vitivinícola : la nova llei del vi
  • Fiscalitat d’empreses vitivinícoles
  • Propietat industrial: Patents, marques, Denominacions d’Origen
  • Seguretat i qualitat alimentària: certificacions

2. Estratègia i creixement empresarial

 • L’empresa en el context del sistema econòmic
 • Anàlisis estratègic: estructura competitiva i anàlisi intern
 • Formulació de l’estratègia
 • Models organitzatius
 • Adequació organitzativa
 • Implantació de l’estratègia
 • Control i seguiment de l’estratègia

Màrqueting i comercialització. Joc de Simulació

1. Màrqueting. Claus de l’èxit i referents

 • Orientació de les empreses
 • Claus de l’èxit i errades més comuns
 • On juguem.
 • Perquè venc o no
 • Models referents. Les 15 Ps.

2. Model de negoci

 • Referents a mida
 • Estratègies empreses vitivinícoles
 • Plans de màrqueting més adients
 • Formulació estratègica: valor – segmentació –posicionament
 • Casos pràctics


3. Propostes de valor i pricing

 • Què presentem al mercat
 • Què valoren els consumidors
 • Què valoren els distribuïdors
 • Consells en aplicació i decisions de prez


4. Comunicació, impulsió i distribució

 • Plans de Comunicació eficaços
 • Estructura de plans de comunicació a curt o llarg termini
 • Casos pràctics
 • Publicitat i relacions públiques
 • Imatge i branding
 • Altres models de comunicació
 • Models de distribució.

5. Postvenda, promocions i relacions

 • Relacions amb clients
 • Fidelització
 • Promocions de vendes
 • Influència

6. Consells útils

 • Volem fer diners o fer vi?
 • Casos de treball
 • Plans de màrqueting: grans empreses, petites empreses
 • Plans de màrqueting: nous mercats
 • Oportunitats i networking
 • Influència

7. Joc de simulació

 • Investigació de mercats
 • Creació de marques
 • Creació de proposta de valor i missatges
 • Treball en equip
 • Medis de comunicació
 • Joc de Simulació: Fem un Tastavins?

Màrqueting internacional, branding i màrqueting digital

1. Disseny d’una estratègia d’internacionalització pel sector de vins i caves

 • Segmentació adequada del mercat
 • Definir estratègia de desenvolupament de negoci a nivell internacional
 • Posicionament en preu en funció dels costos operatius
 • Exemples reals

2. Optimització dels recursos de trade màrqueting a nivell internacional

 • Prospecció dels actors claus en la Distribució
 • Selecció dels canals de retail
 • Aprendre eines de negociació pel canal retail export
 • Casos pràctics

3. Introducció al Marketing Digital

 • Desmentim mites. Res és fàcil. I menys el marketing digital
 • Diferències principals amb el marketing tradicional: el ROI els canals

4. L'estratègia DIGITAL

 • Així, què vull fer a internet?
 • La Ultra-Segmentació: la base de tot plegat
 • L’embut de conversió i El mundo al revés: “l’embut capgirat”: cal prendre-s’ho amb Calma.
 • L’iceberg d’internet: els CMS’s + Responsive Design, o com es veu la meva botiga en dispositus mòbils
 • Plugins varis que fan gairebé massatges! Des dels més enfocats al CRO fins als complementàris per a la correcta gestió del meu ecommerce: Transport, sistemes de pagament, seguretat...

5. I un cop ja sé què he de fer... com ho faig perquè em trobin?

 • Què he de fer per què google ens trobi i surti jo el primer? SEO local i SEO bàsic
 • I tot depèn de google?.... A la xarxa cada dia hi ha més opcions per a donar-se a conèixer. Altres formes de generar trànsit
  • Emailmarketing
  • SEM
  • Marketing de continguts
  • Xarxes Socials B2C, principalment Facebook
  • Publicitat segmentada
 • El marketing de continguts de qualitat.

6. Introducció a l'analítica WEB. Els KPI’s

Direcció d'equips i habilitats directives

1. Direcció de persones i d´equips

 • Aprofundir en les claus de l’èxit
 • Mapa de competitivitat
 • Rols i tasques del comandament
 • Conèixer més a les persones
 • Innovem en la gestió

2. Desenvolupament de competències

 • Saber transmetre millor
 • Saber dir les coses. Assertivitat
 • Saber donar ordres
 • Saber persuadir amb eficàcia
 • Saber rebre i emetre crítiques

3. Lideratge en temps de transformació

 • El comportament de les persones dins de les organitzacions
 • Treball en equip
 • Liderar en temps de canvi
 • Gestió del temps

4. Lideratge en temps de transformació

 • El comportament de les persones dins de les organitzacions
 • Treball en equip
 • Liderar en temps de canvi
 • Gestió del temps

5. El líder eficaç

 • Estils de lideratge
 • Factors decisius per a assolir objectius
 • Competències de coaching
 • Enfortiment del feedback

6. Gestió de situacions conflictives

 • Resolució de conflictes
 • Gestió de crisi corporativa
 • Negociacions complexes

Gestió d'aprovisionaments, logística i distribució

1. Aprovisionament

 • Organització de l´aprovisionament dins l'empresa
 • Principis bàsics d’aprovisionament (punt de comanda, lead time...)
 • Diferents tipus d’aprovisionament
 • MRP
 • Principals components d´una bodega i característiques d'aprovisionament de cadascuna
 • Avaluació de proveïdors
 • KPIs bàsics d´aprovisionament

2. Aprovisionament

 • Control de recepcions
 • Organtizació interna
 • Control d’expedicions
 • Diferents sistemes d’estanteries (dinàmiques, drive in...)
 • Maquinaria: trilaterals, preparadores, trans-elevadors,...
 • Etiquetatge: EAN13, DUM14, EAN 128
 • RFID
 • Sistemes de Piking per veu, pick to voice,...
 • SGA i exemples
 • KPIs bàsics de magatzem

3. Distribució:

 • Estils de distribució i avantatges i inconvenients (distribuïdor, client final)
 • Agencies externes (cotitzacions) i autonoms vs personal propi de transport
 • Exportació: documentacions (CMR, BL, DA500)
 • Visió d´incoterms i cotitzacions de contenidors
 • Mètodes de trincatge de carrega ( bosses de aire,...)
 • Sistemes de seguiment de flota de vehicles ( controls de temperatura, localitzacio)
 • KPIs bàsics de distribució

Gestió financera

1 Gestió econòmic-financera i sistemes d’informació per a la direcció

 • La realitat empresarial i el seu entorn. Factors de canvi.
 • Introducció a la comptabilitat
 • Anàlisi de Balanços i comptes d’explotació
 • Gestió pressupostària i tresoreria
  • La previsió d’ingressos i despeses
  • La confecció del pressupost i el pla de tresoreria
  • El control pressupostari
  • Fonts de finançament
  • Negociació bancària
  • La gestió dels excedents de tresoreria
  • Avaluació de les alternatives d’inversió
  • Analítica de costos
  • Determinació del cost de productes i serveis
  • El control i la reducció de costos

2 Gestió fiscal

 • Procediments tributaris d’aplicació al sector
 • Obligacions formals a nivell fiscal de les empreses i dels empresaris
 • Impostos: Societats, IVA, IRPF
 • Actuacions en casos d’inspeccions tributàries i fiscals

Viticultura

1. Introducció.

 • Història de la vinya i extensió actual del cultiu a nivell superfície mundial.
 • Models actuals de viticultura.
 • Classificació sistemàtica de les vitàcies
 • Característiques de les principals varietats portaempelts.

2. Edafologia y climatologia vitícoles

 • Paràmetres climàtics; Diagrames, classificacions climàtiques vitícoles
 • Components el sòl: components orgànics i inorgànics
 • Propietats físiques i químiques del sòl.

3. El cicle biològic de la vinya

 • Cicle vegetatiu. El plor, la brostada, creixement dels òrgans verds, creixement de la baia, agostament.
 • Cicle reproductor. La floració i quallat. El verol i formació de la llavor. Maduració fenòlica i aromàtica. Determinació de la data de verema.

4. Plantació d’una vinya

 • Estudis previs a la plantació
 • Disseny i traçat de la plantació: densitat i marc de plantació. Sistemes de Plantació
 • Sistemes de conducció: sistemes verticals i horitzontals. Materials per implantar l'emparrat
 • Pràctiques vitícoles

5. Protecció sanitària

 • Plagues i malalties
 • Viticultura convencional
 • Viticultura de protecció Integrada,
 • Viticultura ecològica
 • Viticultura biodinàmica

Enologia

1. La verema, criteris de qualitat. La maduresa industrial i maduresa fenòlica, mesura de la sanitat.

 • Composició del raïm, controls de maduresa. Sistemes de verema i transport del raïm.
 • Recepció i tractament de la verema, principals transformacions prefermentatives en elaboració de blancs i negres.

2. Composició química del vi, principals paràmetres i rangs habituals en mostos i vins. Additius i coadjuvants emprats en enologia.

 • Determinacions claus en la caracterització del vi y paràmetres de qualitat.
 • Els conservants emprats en enologia: el diòxid de sofre, àcid sòrbic, àcid ascòrbic.
 • Principals coadjuvants: additius de clarificació i d’estabilització fisicoquímica i microbiològica.

3. La microbiologia del vi: fermentació alcohòlica i malolàctica.

 • La fermentació alcohòlica. Microorganismes implicats i metabolòmica del procés.
 • La fermentació malolàctica. Descripció el procés i principals bacteris implicats.

4. Elaboració de vins blancs i rosats. Procés tradicional i noves tendències.

 • L’obtenció del most i la seva clarificació
 • Paràmetres crítics en la fermentació i diferents metodologies emprades.
 • Limpidesa del vi: estabilització proteica i tartàrica.


5. Elaboració de vins negres.

 • Els vins joves i els vins de maceració carbònica.
 • La maceració com a estratègia de extracció de color i polifenols als vins de criança.
 • Els compostos fenòlics en relació amb les sensacions organolèptiques.
 • Tècniques prefermentatives i aspectes principals relatius al procés d’elaboració.

6. Envelliment i criança dels vins negres

 • El roure. Origen botànic i geogràfic.
 • La bóta i els elements que intervenen en la cessió de gustos i aromes.
 • Estratègies d’envelliment segons el perfil sensorial dels vins.
 • Alternatives tecnològiques

7. Vinificacions especials

 • Els vins dolços naturals. Els vins rancis
 • Els vins generosos.
 • Els vins botrytitzats. Els vins de gel.

8. Elaboració de vins escumosos: procés d’elaboració. Mètode tradicional: trets diferencials en el vi base, segona fermentació, criança, aclarida i degorjament.

 • Principals metodologies d’elaboració de vins escumosos.
 • Elaboració d’escumosos pel mètode tradicional: el cava, trets característics en comparació amb el champagne.
 • La cinètica de la segona fermentació i els factors que afecten.
 • La criança i clarificació en el mètode tradicional. Expedició: degorjament, tipologies de vins i conservació.

Anàlisi sensorial

1. Mecànica del tast, aspectes principals.

 • Els sentits emprats en el tast
 • Condicionants en l’anàlisi sensorial
 • La seqüencia d’una degustació

2. Fisiologia dels sentits i la seva interconnexió.

 • La vista, l’olfacte i el gust
 • Interacció entre els sentits

3. Principals aromes i la seva potenciació, en funció del tipus de vins. Identificació i localització en vins.

 • Principals aromes que es troben en vins blancs i la seva evolució durant l’envelliment.
 • Principals aromes que es troben en vins rosats i la seva evolució durant l’envelliment.
 • Principals aromes que es troben en vins negres i la seva evolució durant la criança i l’envelliment.

4. Principals defectes i el seu origen.

 • Defectes d’origen del raïm malmès
 • Defectes microbiològics.
 • Les contaminacions per envàs.

5. Subjectivitat en la degustació; importància de la memòria i de la referència.

 • Minimització de la subjectivitat.
 • Utilització de test de discriminació: tast triangular, tast per parelles.

6. Descripció de vins; fitxes de tast descriptives i l’anàlisi descriptiu quantitatiu.

 • El tast escrit, oral i comercial.
 • Utilització de fitxes en el tast de vins blancs, rosats, negres i escumosos de diferents varietats i orígens.

7. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles espanyoles

Cultura vitivinícola

1. El vi al llarg de la història.

 • Origen del vi en la història humana
 • Aspectes socials del vi.

2. El vi com a aliment.

 • Metabolisme del alcohol en el cos humà
 • Vi i salut.
 • La paradoxa francesa. Efectes del consum moderat vi.

3. Principals regions vitivinícoles del món: tendències.

 • Principals tipologies de vins.
 • Els majors productors: Espanya, França, Itàlia. Característiques generals de cada país. Reptes d’exportació.
 • El nou mon i la seva acció exportadora: Sud Amèrica, Austràlia, Sudàfrica.

4. Els sommeliers en el sector vitivinícola.

 • Formadors d’opinió, comunicadors.
 • Integració dels sommeliers dins el sector.
 • El servei dels vins: Temperatura, copes, ampolles, utillatge.
 • La decantació dels vins.
 • Gestió, conservació i evolució dels vins al celler.

5. Maridatges: gastronomia i vi.

 • Criteris per a la combinació: afinitat i contrast.
 • Semàntica del maridatge.
 • El maridatge molecular.

6. La comunicació en el sector vitivinícola, un repte del segle XXI

 • Qué hi ha darrera d’una ampolla?
 • Anàlisi de les tipologies de comunicació
 • L’enoturisme. Anàlisi de diferents projectes, alternatives.

7. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles mundials.

Certificacions i seguretat alimentària

1. Qualitat de producte

 • Sistemes de certificació del Consorci d’Inspecció i Control per al compliment del plec de condiciones de les Denominacions d’Orígen Protegides
 • Desenvolupament i anàlisi de casos pràctics.

2. Qualitat en la gestió

 • ISO 9001:2015. Nou enfocament en la gestió de processos, basada en l’avaluació del risc i els resultats.
 • Anàlisi de les millores de la versió 9001:2015 respecte a antigues versions de la norma

3. Seguretat alimentària en Celler.

 • Pre-requisits per a l’anàlisi i control de punts crítics en un Celler (HACCP)
 • Sistemes de gestió de la Seguretat alimentària: ISO 22000, BRC, IFS,GLOBAL GAP, EURENGAP I FSCC 22000

Tutoria

.

Pràctiques (sortides de camp)

.