UVIGO - Facultad de Filología y Traducción

Máster en Arte Contemporánea. Creación e Investigación

UVIGO - Facultad de Filología y Traducción
En Vigo

1.773 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Vigo
Duración 1 Año
Créditos 60
  • Master oficial
  • Vigo
  • Duración:
    1 Año
  • Créditos: 60
Descripción


Dirigido a: Nos perfís de acceso para este Máster inclúense todas as titulacións universitarias do ámbito das Humanidades, se ben os licenciados/as e os graduados/as universitarios en Belas Artes terán prioridade sobre o resto dos solicitantes.; non obstante, a Comisión Académica valorará solicitudes de titulados doutras ramas.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende, s/n, 36200, Pontevedra, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende, s/n, 36200, Pontevedra, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Temario

EL Máster en arte contemporánea. Creación e investigación tiene como obxectivos: 1. Desenvolver de forma sistemática liñas de traballo e indagación artística, con plenas capacidades proxectivas e procesuais de produción e postprodución.
2. Desenvolver sistemas de indagación e aprendizaxe que o permitan crear e investigar de maneira autónoma e autodirixida, de acordo a un proceso de formación permanente e autoinducido.
3. Integrarse con responsabilidade no contexto social como artistas e/ou como investigadores artísticos, procurando o máximo nivel de experiencia.
4. Contextualizar activamente a súa indagación artística na cultura e a sociedade contemporánea, considerando tamén a súa expansión noutras áreas afíns da esfera pública e os medios de transmisión pública.
5. Obter capacitación produtiva e conceptual para integrarse en equipos interdisciplinares para xerar novas achegas, así como participar en proxectos I+D+i de investigación aplicada.

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares