UDL - Universidad de Lleida

Doble Titulación: Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción y Grado en Estudios Ingleses

UDL - Universidad de Lleida
En lleida

A consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Título propio
Lugar Lleida
Inicio Fechas a elegir
 • Título propio
 • Lleida
 • Inicio:
  Fechas a elegir
Descripción

L’itinerari de doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Estudis Anglesos, que permet obtenir aquests dos títols en 5 anys, neix amb la vocació de proporcionar una formació complementària als estudiants que es volen especialitzar en anglès, dotant-los de competències pròpies del camp de la lingüística aplicada, que és la disciplina que pretén resoldre els problemes de la societat relacionats amb el llenguatge. Dins aquest àmbit es posarà un èmfasi especial en el camp de la traducció. També es pretén que s’assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de països de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural.
És per això que en aquest ensenyament, a més de l'anglès, es treballa també en altres llengües estrangeres, com el francès, garantint un nivell avançat en les dues. A més, els estudiants que cursin aquest doble grau assoliran també fins a un nivell d’expert en les destreses en català i castellà.
Díptic del Doble Grau

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
lleida
Lleida, España
Ver mapa
Inicio Fechas a elegir
Ubicación
lleida
Lleida, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Objectius Objectius generals i competències del Grau en Estudis Anglesos

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Opiniones

0.0
No valorado
Valoración del curso
83,3%
Lo recomiendan
3.9
fantástico
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

No hay opiniones de este curso todavía
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
11 años con Emagister

¿Qué aprendes en este curso?

Estudios ingleses

Temario

PRIMER CURS
 • Assignatura
 • Anglès per a finalitats acadèmiques
 • Introducció a la lingüística
 • Introducció als estudis literaris
 • Introducció als països de parla anglesa
 • Llengua catalana
 • Francès I
 • Eines de recerca en estudis anglesos
 • Anglès general I
 • Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques
 • Llengua castellana
 • Fonètica i fonologia anglesa
 • Francès II
SEGON CURS
 • Assignatura
 • Anglès general II
 • Panorama històric de la literatura en anglès
 • Historia i societat del Regne Unit
 • Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos: 101292 Autobiografia en anglès
 • Gramàtica i significat en anglès
 • Tècniques de comunicació oral i escrita (castellà)
 • Lingüística aplicada en anglès
 • Anglès general III
 • Analitzar textos en anglès
 • Desenvolupar habilitats escrites en anglès
 • Llengua francesa III
 • Teoria de la comunicació

Información adicional

Competències del Grau en Llengües Aplicades i Traducció Bàsiques (Anexe I apartat 3.3 del Reial Decret 861/2010) Generals Específiques Transversals (segons UdL) B01 Que els estudiants hagin demostrat poseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que part de la base de l'educació secundària general, i sol trobar-se a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi CG1 Gestionar un coneixement racional i crític dels fenòmens lingüístics que permeti comprendre'ls i fer-los comprensibles als altres CE1 Adquirir coneixements essencials del pensament lingüístic i la capacitat de discriminar entre diferents teories per aplicar-les en l'estudi científic de la llengua. CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà B02 Que els estudiants sàpiguin aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi CG2 Avaluar i valorar les tendències més recents en els àmbits tractats. Desenvolupar un raonament crític davant de les noves tendències. CE2 Avaluar les polítiques i les metodologies d'ensenyament i gestió de les llengües en entorns multilingüe i dissenyar plans d'actuació per a l'optimització de la comunicació plurilingüe CT2 Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès B03 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. CG3 Valorar la capacitat de treball individual i la motivació per la qualitat i el rigor

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares