Postgrado

En Santiago de Compostela

1.200 € IVA inc.

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Descripción

 • Tipología

  Postgrado

 • Lugar

  Santiago de compostela

 • Horas lectivas

  250h

Objetivo del curso: Formar ao alumno na materia de Seguridade Social, de forma o suficientemente extensiva como para que poida desenvolverse con certa seguridade, una vez finalizado o curso, nunha actividade profesional, ben por conta propia ou ben por conta allea. Un tercio dos créditos desenvolveranse en forma de clases prácticas.
Dirigido a: Licenciado en Dereito ou Diplomado en Relacións Laborais e profesionais de actividades intimamente relacionadas coa materia.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Santiago de Compostela (A Coruña)
Ver mapa
Campus Sur, s/n., 15782

Inicio

Consultar

A tener en cuenta

Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

Título Propio de Especialista, expedido por la USC.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

 • Administrativo
 • Incapacidad temporal

Temario

Plan de Estudios:
 1. Fundamentos e Antecedentes da Seguridade Social. Créditos: 0,25
 2. Nacemento e Evolución Lexislativa do Actual Sistema de Seguridade Social ata 1974. Créditos: 0,25
 3. A Constitución Española de 1978 e as súas Consecuencias na Seguridade Social e outras Leis Posteriores. Créditos: 0,25
 4. Fontes Normativas Estatais. Seguridade Social e Comunidades Autónomas. O Pacto de Toledo. Créditos: 0,5
 5. Fontes Normativas Internacionais e Comunitarias. O Modelo Actual de Seguridade Social: Retos e Tendencias. Créditos: 0,5
 6. O Sistema Español de Seguridade Social e o Dereito Comparado Europeo e Norteamericano. Créditos: 0,5
 7. Ámbito Subxectivo da Seguridade Social. A Xestión da Seguridade Social. Créditos: 1
 8. A Constitución da Relación Xurídica de Aseguramento. Os Actos de Encadramento. Créditos: 2,75
 9. A Cotización: Suxeitos Obrigados e Suxeitos Responsables. Dinámica da Obriga de Cotizar. Créditos: 2,75
 10. A Xestión Recadatoria no Ámbito da Seguridade Social. Créditos: 0,75
 11. Prestacións da Seguridade Social. Aspectos Comúns. Créditos: 0,75
 12. O Accidente de Traballo. O Accidente "in Itinere". A Enfermidade Profesional. Créditos: 0,75
 13. A Asistencia Sanitaria. A Incapacidade Temporal. Créditos: 1,5
 14. Maternidade e Risco Durante o Embarazo. A Incapacidade Permanente na súa Modalidade Contributiva.. Créditos: 1,5
 15. Prestacións Familiares e Protección por Morte e Supervivencia. Créditos: 1,5
 16. A Protección por Desemprego. A Xubilación. Créditos: 0,75
 17. O Control na Administración Pública. Control Interno das Prestacións da Seguridad Social. A Intervención Xeral da Seguridad Social. Créditos: 0,5
 18. Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. Réxime Especial dos Traballadores do Mar. Créditos: 2
 19. Réxime Especial de Traballadores Agrarios. Outros Réximes Especiais. Créditos: 1,75
 20. Réximes Externos ao Sistema da Seguridade Social. Cómputo Recíproco de Cotizacións entre os Diferentes Réximes das Seguridade Social. Créditos: 0,5
 21. O Nivel non Contributivo da Seguridade Social. Asistencia Social e outros Servizos Sociais. Créditos: 0,5
 22. Medidas Características dos Convenios Colectivos. Melloras de Seguridade Social. Créditos: 0,5
 23. Externalización dos Compromisos de Pensións. Plans e Fondos de Pensións. Créditos: 0,5
 24. Mutualidades de Previsión Social e Fundacións Laborais. Créditos: 0,5
 25. O Regulamento (CE) Núm. 883/2004, de 29 de Abril, de Coordinación de Sistemas de Seguridade Social. Créditos: 0,25
 26. Cuestións Transfronterizas: Traballador Transfronterizo. Créditos: 0,25
 27. Convenios Bilaterais de Seguridade Social. Créditos: 0,25
 28. O Convenio nº 102 da Organización Internacional do Traballo (O.I.T.). Créditos: 0,25
 29. A Potestade Sancionadora na Orde Social: Nocións Xerais. Infraccións Administrativas en Materia de Seguridade Social e o seu Procedemento. Créditos: 0,5
 30. A Reclamación Previa: O Proceso Laboral en Materia de Seguridade Social. Créditos: 0,5
Preinscripción/Matrícula:
 • Plazo Preinscripción: del 01/06/07 al 30/09/07.
 • Plazo Matrícula: del 01/10/07 al 15/10/07.
Proceso de Admisión:
 • Valoración do currículo e entrevista persoal.
Información General:
 • Edición: 2ª.
 • Créditos: 25.
 • Duración: 1 ano académico.
 • Calendario: Xoves e venres, cinco horas cada día, de 16,00 horas a 21,00 horas.
 • Dirección: Lourdes Mella Méndez.
 • Organiza: Departamento de Dereito Mercantil e do Traballo.

Información adicional

Forma de pago: Pago único.
Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
Alumnos por clase: 40

Más información

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti, y podrás financiar tu matrícula en cómodos plazos.

900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

Especialista en Seguridad Social

1.200 € IVA inc.