USC - Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo

Especialista en Seguridad Social

USC - Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo
En Santiago de Compostela

1.200 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Santiago de compostela
Horas lectivas 250h
 • Postgrado
 • Santiago de compostela
 • 250h
Descripción

Objetivo del curso: Formar ao alumno na materia de Seguridade Social, de forma o suficientemente extensiva como para que poida desenvolverse con certa seguridade, una vez finalizado o curso, nunha actividade profesional, ben por conta propia ou ben por conta allea. Un tercio dos créditos desenvolveranse en forma de clases prácticas.
Dirigido a: Licenciado en Dereito ou Diplomado en Relacións Laborais e profesionais de actividades intimamente relacionadas coa materia.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Campus Sur, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Santiago de Compostela
Campus Sur, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa

A tener en cuenta

· Requisitos

Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

· Titulación

Título Propio de Especialista, expedido por la USC.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Administrativo
Incapacidad temporal

Temario

Plan de Estudios:
 1. Fundamentos e Antecedentes da Seguridade Social. Créditos: 0,25
 2. Nacemento e Evolución Lexislativa do Actual Sistema de Seguridade Social ata 1974. Créditos: 0,25
 3. A Constitución Española de 1978 e as súas Consecuencias na Seguridade Social e outras Leis Posteriores. Créditos: 0,25
 4. Fontes Normativas Estatais. Seguridade Social e Comunidades Autónomas. O Pacto de Toledo. Créditos: 0,5
 5. Fontes Normativas Internacionais e Comunitarias. O Modelo Actual de Seguridade Social: Retos e Tendencias. Créditos: 0,5
 6. O Sistema Español de Seguridade Social e o Dereito Comparado Europeo e Norteamericano. Créditos: 0,5
 7. Ámbito Subxectivo da Seguridade Social. A Xestión da Seguridade Social. Créditos: 1
 8. A Constitución da Relación Xurídica de Aseguramento. Os Actos de Encadramento. Créditos: 2,75
 9. A Cotización: Suxeitos Obrigados e Suxeitos Responsables. Dinámica da Obriga de Cotizar. Créditos: 2,75
 10. A Xestión Recadatoria no Ámbito da Seguridade Social. Créditos: 0,75
 11. Prestacións da Seguridade Social. Aspectos Comúns. Créditos: 0,75
 12. O Accidente de Traballo. O Accidente "in Itinere". A Enfermidade Profesional. Créditos: 0,75
 13. A Asistencia Sanitaria. A Incapacidade Temporal. Créditos: 1,5
 14. Maternidade e Risco Durante o Embarazo. A Incapacidade Permanente na súa Modalidade Contributiva.. Créditos: 1,5
 15. Prestacións Familiares e Protección por Morte e Supervivencia. Créditos: 1,5
 16. A Protección por Desemprego. A Xubilación. Créditos: 0,75
 17. O Control na Administración Pública. Control Interno das Prestacións da Seguridad Social. A Intervención Xeral da Seguridad Social. Créditos: 0,5
 18. Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. Réxime Especial dos Traballadores do Mar. Créditos: 2
 19. Réxime Especial de Traballadores Agrarios. Outros Réximes Especiais. Créditos: 1,75
 20. Réximes Externos ao Sistema da Seguridade Social. Cómputo Recíproco de Cotizacións entre os Diferentes Réximes das Seguridade Social. Créditos: 0,5
 21. O Nivel non Contributivo da Seguridade Social. Asistencia Social e outros Servizos Sociais. Créditos: 0,5
 22. Medidas Características dos Convenios Colectivos. Melloras de Seguridade Social. Créditos: 0,5
 23. Externalización dos Compromisos de Pensións. Plans e Fondos de Pensións. Créditos: 0,5
 24. Mutualidades de Previsión Social e Fundacións Laborais. Créditos: 0,5
 25. O Regulamento (CE) Núm. 883/2004, de 29 de Abril, de Coordinación de Sistemas de Seguridade Social. Créditos: 0,25
 26. Cuestións Transfronterizas: Traballador Transfronterizo. Créditos: 0,25
 27. Convenios Bilaterais de Seguridade Social. Créditos: 0,25
 28. O Convenio nº 102 da Organización Internacional do Traballo (O.I.T.). Créditos: 0,25
 29. A Potestade Sancionadora na Orde Social: Nocións Xerais. Infraccións Administrativas en Materia de Seguridade Social e o seu Procedemento. Créditos: 0,5
 30. A Reclamación Previa: O Proceso Laboral en Materia de Seguridade Social. Créditos: 0,5
Preinscripción/Matrícula:
 • Plazo Preinscripción: del 01/06/07 al 30/09/07.
 • Plazo Matrícula: del 01/10/07 al 15/10/07.
Proceso de Admisión:
 • Valoración do currículo e entrevista persoal.
Información General:
 • Edición: 2ª.
 • Créditos: 25.
 • Duración: 1 ano académico.
 • Calendario: Xoves e venres, cinco horas cada día, de 16,00 horas a 21,00 horas.
 • Dirección: Lourdes Mella Méndez.
 • Organiza: Departamento de Dereito Mercantil e do Traballo.

Información adicional

Forma de pago: Pago único.
Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
Alumnos por clase: 40

Compara para elegir mejor:
Ver más cursos similares