Máster Universitario en Procesos de Formación

USC - Facultad de Ciencias de la Educación
En Santiago de Compostela

1.773 
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master oficial
Lugar Santiago de compostela
Duración 1 Año
Créditos 60
prácticas en empresa
  • Master oficial
  • Santiago de compostela
  • Duración:
    1 Año
  • Créditos: 60
  • prácticas en empresa
Descripción


Dirigido a: Preferente Nivel 1 - Licenciaturas en Ciencias da Educación (Pedagoxía e Psicopedagoxía) Preferentes Nivel 2 - 1. Licenciatura en Psicoloxía 2. Licenciatura en Socioloxía 3. Licenciatura en Documentación 4. Licenciatura en Actividade Física e Deporte 5. Licenciatura en Comunicación Audiovi-sual 6. Licenciatura en Administración e Direc-ción de Empresas 7. Licenciatura en Economía 8. Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración 9. Licenciatura en Xornalismo 10. Licenciatura en Investiga.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
José María Suárez Núñez, 15782, A Coruña, España
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Santiago de Compostela
José María Suárez Núñez, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

¿Qué aprendes en este curso?

Calidad educativa
Ciencias del deporte

Temario

El Máster Universitario en Procesos de Formación Titulacions - Facultade de Ciencias da Educación - USC - Ao finalizar o primeiro cuadrimestre os/as estudantes deben estar en condicións de recoñecer os modelos básicos da investigación educativa e as diversas liñas de investigación e traballo profesional que se están a levar nos dous departamentos.
- Ao finalizar o segundo cuadrimestre os estudantes deben dominar os conceptos e as técnicas básicas de actuación nos campos de especialización que elixan dentro das posibilidades dos dous módulos optativos e as restantes materias.
Tamén se trata de:
1. Coñecer en profundidade os diversos ámbitos de proxección da Investigación pedagóxica e de inserción laboral dos posgraduados en Educación.
2. Coñecer as diversas actividades profesionais especializadas (postos e funcións) que desempeñan os postgraduados en Educación.
3. Desenvolver competencias especializadas para o traballo ante nichos atractivos de intervención profesional en ámbitos que requiren unha especialización (a calidade, o e-learning, o deseño de contidos didácticos dixitais, o asesoramento individual ou institucional, a validación de competencias, a formación continua, a investigación e innovación educativa etc.)
4. Deseñar propostas formativas que atendan a contextos de diversidade e teñan en conta a igualdade de xénero, á equidad e ao respecto aos dereitos humanos.
5. Mellorar/completar as competencias transversais dos profesionais da educación para a investigación, o desenvolvemento e a innovación (I D I) como bases fundamentais da mellora profesional e da calidade das funcións e servizos prestados polos especialistas da educación nos seus contextos laborais.
6. Analizar as achegas da investigación pedagóxica e os procesos de xeración de coñecemento científico en diversos campos especializados.Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas Obrigatorias

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares